İSG

RM İstanbul’un benimsediği İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insan odaklı ve çevre duyarlılığını hassas çizgilerle belirliyor.

Markanın görev alanı dahilinde kalan her konuda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) öncelikli yerini koruyor. Kuralların sadece bilinmesini değil, aynı bilinçle uygulanmasını da içselleştiren RM İstanbul’un İSG kapsamında temel hedefleri ise şunlar:

  • ISG konularındaki tüm riskleri değerlendirme ve koruyucu önlemler alma
  • Tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uymak
  • ISG performansını sürekli iyileştirme ve geliştirme amaçlı ilgili eğitimleri almak

İSG uygulamaları RM Istanbul tüm çalışanların sorumluluğudur ve kurum kültürünün temel önceliğidir.